Ravelijn, onze unit
voor de onderbouw

Ravelijn is een gemengde groep. De grote meerwaarde van een gemengde groep is dat kinderen, groot en klein, heel veel van elkaar leren.

Kleuters

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze nog niet zien. Hoe wordt bijvoorbeeld een regenboog gemaakt?
Het stimuleren van deze vaardigheden leidt tot creatief denken en een groter probleemoplossend vermogen. Met een breed aanbod bieden we onze kleuters alle gelegenheid om gemotiveerd te spelen en zichzelf te ontwikkelen.

Jonge kinderen leren door te spelen. Een rijke leeromgeving is een must. En dus hebben we een blokkenhoek, een poppenhoek, een rekenhoek, een lees en schrijfhoek en een computerhoek. Experimenteren, uitproberen en fouten maken, leren van leeftijdsgenootjes. Wij spelen mee, observeren en registreren. Dit doen we via ons leerlingvolgsysteem KIJK! Minstens 2x per jaar bespreken we dit met de ouders. We werken via thematisch onderwijs. Een onderwerp, bijvoorbeeld de boerderij, komt dan bij verschillende vakken terug: bij taal, rekenen, muziek, bewegen, knutselen én motoriek. Het is bewezen dat kinderen met deze geïntegreerde aanpak meer van een onderwerp opsteken én begrijpen. We gebruiken veelal als leidraad de methode Schatkist of Kleuteruniversiteit. Ook hebben we eigen thema’s die we samen met de kinderen invullen. Als het even kan gaan we er onder begeleiding van onze natuurouders op uit om buiten te voelen, te ruiken en te proeven…. Kortom er gebeurt veel, héél veel, in onze kleutergroep. Wilt u meer weten? Mail ons of loop gewoon een keer even binnen….

Jonge kinderen leren door te spelen. Een rijke leeromgeving is een must.

Dobbelsteenlezen, racelezen en maatjeslezen

Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal bij de oudere kinderen (groep 3/4) van de unit Ravelijn. We lezen heel wat af waarbij zeker ook het leesplezier van belang is. Door dobbelsteenlezen, racelezen en maatjeslezen is er veel variatie. De oudste kinderen mogen een boek promoten. Ze vertellen kort waarom ze het boek hebben gekozen en lezen dan een stukje voor. Meestal zijn er na afloop veel vragen over het boek en geven de kinderen elkaar complimentjes.

Je leert meer als je beweegt

Onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. En dus staat bewegend leren (het liefst buiten) vast op ons rooster. Wat we eerder in de klas geleerd hebben, versterken we met bewegen! Hoe dat eruit ziet? Kijk maar eens op onze Facebookpagina!
Zo oefenden onze oudste leerlingen een aantal Cito rekenvragen door middel van een Zweeds renspel op het schoolplein. In tweetallen gingen ze op zoek naar de vraag die ze al rennend moesten uitrekenen en beantwoorden. Ondertussen was een andere groep bezig met een letterspeurtocht. Op zoek naar de letter en bij die letter stond een vraag. Het antwoord (wat begon met de desbetreffende letter) moesten ze opschrijven op hun blad.

Anders leren

Een klein percentage van elke groep heeft een voorkeur voor anders denken. Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken; denken in beelden en gebeurtenissen. Beelddenkers werken vanuit het geheel al associërend naar de oplossing met een voorkeur voor beelden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw goed lijken mee te draaien, maar die later problemen kunnen ondervinden bij lezen, schrijven en/of rekenen.
Juf Cindy is gecertificeerd coach voor de leermethode ik leer anders. Voor meer informatie zie: www.ikleeranders.nl