Onderwijs in
drie Units

De Schuttershoek werkt met 3 units. Iedere unit heeft een
eigen naam die is afgeleid van een deel van ons dorp IJzendijke.

Ravelijn

 

De onderbouw

Kinderen krijgen hier de gelegen-heid om spelenderwijs met elkaar te leren. De grote meer-waarde is dat kinderen, groot en klein, heel veel van elkaar leren.

Bastion

 

De middenbouw

In de middenbouw neemt de hoeveelheid leerstof toe. Dat vinden de kinderen in het begin wel even wennen, maar al snel gaat dit goed!

Minnepoort

 

De bovenbouw

De bovenbouw van de basis-school is voor veel kinderen iets waar ze naar uit kijken. Het geeft toch een bepaald gevoel om de oudste van de school te zijn.