Bastion, onze unit
voor de middenbouw

Het begin van het schooljaar staat altijd in het teken van kennismaken, aan elkaar wennen en samen afspraken maken om te zorgen dat we een fijn schooljaar tegemoet gaan, waar iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze klas en in school!

Even wennen

In de unit Bastion neemt de hoeveelheid leerstof toe. Er worden tijdens een lesuur meer opgaves gemaakt. Dat vinden de kinderen in het begin wel even wennen, maar al snel gaat dit goed! Ook begeleiden we de kinderen naar steeds meer zelfstandigheid en het goed leren samenwerken in groepjes.
Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie in zaakvakken gedeeld: geschiedenis, aardrijkskunde (met topografie) en biologie (natuur en techniek).

Bij aardrijkskunde gaat het over de Nederlandse samenleving op sociaal, economisch en fysisch vlak. In groep 5 ligt het accent op Nederland als geheel (wijk, stad, dorp, platteland, werk, water en vakantie). In groep 6 gaan we dieper in op de verschillende provincies en hun specifieke kenmerken op het vlak van landschap, economie en sociologie. Bij de topografie komen de provincies, belangrijke woonplaatsen en de Nederlandse wateren aan bod.

De hoeveelheid leerstof neemt toe. Dat vinden de kinderen in het begin wel even wennen, maar al snel gaat dit goed!

Tijdens geschiedenis staat de ontwikkeling van historisch besef centraal. Dit gebeurt door het aanbieden van een groot aantal historische contexten en gebeurtenissen a.d.h.v. tien tijdvakken en hun onderlinge relaties. In groep 5 en 6 ligt de nadruk op ‘dicht bij huis’ met gebeurtenissen die voor Nederland van groot belang zijn geweest. Die kennis wordt in de jaren erna herhaald en steeds verder uitgebouwd.

Bij het vak biologie volgen we het NPO-programma met ‘Denk door en doe bladen’. Enkele thema’s die aan bod komen zijn: kleine beestjes, zoet en zout, eten ver weg en dichtbij, ruimtevaart, jager en prooi… Een paar keer gaan we, onder begeleiding van onze natuurouders, de natuur in.

Digitaal onderwijs

In groep 4 starten we met Snappet, werken op een chromebook. In Snappet maken de kinderen opdrachten, zodat ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Het fijne aan Snappet is dat de kinderen gelijk zien of het goed of fout is. Snappet past zich aan. Laat je zien dat je het kan, dan krijg je ook moeilijkere opgaves. Uiteraard blijft er genoeg aandacht voor het schrijven. Sommige lessen doen we gewoon in het schrift of werkboek.