Schooltijden
2023 -2024

Schooltijden en de verdeling van de onderwijstijd.

Unit Ravelijn ( gr. 1 t/m 3 ) en Bastion 4:

Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30 uur – 14.45 uur*

Woensdag 8.30 uur – 12.15 uur

Vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur

pauzes: 10.15 – 10.30 uur + 12.00 – 12.45 uur

Bastion 5 – 6 en Minnepoort 7 – 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30 uur – 14.45 uur*

Woensdag 8.30 uur – 12.15 uur

pauzes: 10.15 – 10.30 uur + 12.00 – 12.45 uur

* In verband met ons continurooster lunchen alle kinderen op school.