De Schuttershoek:
alle ruimte om
je te ontwikkelen.

Een goede en prettige leeromgeving is voor kinderen essentieel. Onze school is zó ingericht dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In de grote unitlokalen krijgen de leerlingen instructies en werken ze samen aan opdrachten. In stilteruimtes gaan ze in alle rust individueel aan het werk, bijvoorbeeld om er een boek te lezen. Op de gang vinden ze volop plekken om in groepjes aan de slag te gaan. Tot slot kunnen ze terecht in de grote Gemeenschapsruimte waar ook ruimte is voor creatieve opdrachten. Tot slot kennen we ook nog Z-tools, flexibele werkplekken.

Ieder kind moet blij worden van wat het leert en van de stappen die het maakt. Dat geldt voor taal en rekenen, maar ook voor zelfstandig werken én voor samenwerken met andere kinderen. We zijn trots op wat de kinderen doen en maken. Werkstukken van leerlingen zijn zichtbaar op verschillende plekken binnen de school, zoals op het podium in de hal, op ramen en prikborden. Ook in de rubriek ‘In de spotlight’ op deze website kan iedereen meegenieten van wat er hier allemaal gemaakt wordt.

Ieder kind moet blij worden van wat het leert en van de stappen die het maakt.

Doelgericht, maar in je eigen tempo!

De Schuttershoek werkt met duidelijke doelen. Achter in iedere klas hangen, duidelijk zichtbaar, de weekdoelen. Voor in de klas zien de leerlingen de dagdoelen . Ieder kind heeft zijn eigen talenten en zijn eigen tempo waarin het dingen leert. We vinden het heel belangrijk dat iedere leerling zelfstandig de aangeboden leerstof kan verwerken. Daarom is er veel aandacht aan het begeleid zelfstandig verwerken van een leertaak. Ook maken we gebruik van tutorleren. Kinderen uit de bovenbouw lezen bijvoorbeeld met leerlingen in de onderbouw.

Vanuit een vaste structuur je eigen weg vinden…

    Instructie

    Zelfstandig aan het werk

  Samenwerken

Een schooldag op De Schuttershoek bestaat uit een aantal herkenbare onderdelen: instructies, zelfstandig werken én samenwerken.

In de instructieblokken staan de ‘didactische vakken’ centraal, zoals rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Ieder kind weet op welk niveau het de instructie volgt. We werken met de kleuren van de regenboog, waarbij de buitenste kleur, rood, staat voor niveau groep 3. De binnenste kleur, paars, staat voor niveau groep 8.
De instructiemomenten zitten zo in elkaar dat ieder kind de instructie krijgt die het nodig heeft, die past bij het niveau. Kinderen die een leerdoel al behaald hebben mogen meteen aan hun eigen leerdoelen gaan werken.

Zelfstandig aan het werk

Na een instructie krijgen leerlingen de tijd om de stof zelfstandig te verwerken. Ze mogen zelf kiezen op welke plaats ze dat doen. Wie stil en geconcentreerd aan het werk wil, kan terecht in de stilteruimte.

Regels

Uiteraard zijn er ook regels. In alle units gelden de schoolregels.
De drie belangrijkste zijn:

  • Ik ben rustig in de school
  • Ik zorg goed voor mezelf én voor anderen
  • Ik zorg goed voor de spullen van mezelf én die van anderen.

Naast deze drie basisregels stellen de units extra klassenregels op die zichtbaar zijn in de unit. Het is heel belangrijk dat kinderen leren omgaan met die regels. De regels zijn daarom duidelijk zichtbaar opgehangen in de groepen en werkruimtes. Als het een keer niet goed gaat (en heus dat komt voor) bespreken we dat met elkaar. Als het echt niet anders kan, volgt er een ‘oeps’; dat betekent dat de leerling tot de pauze werkt in de eigen Unit.

Vanuit een vaste structuur je eigen weg vinden…

Alle leerkrachten van De Schuttershoek werken vanuit het concept ‘pedagogische tact’. Kortweg: ‘het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Door op de goede manier met elkaar om te gaan, proberen we de kinderen zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam te maken. Het is heel belangrijk dat kinderen leren met anderen rekening te houden. Je komt écht verder door elkaar te helpen, naar elkaar te luisteren en samen te werken. Meer informatie: www.centrumpedagogischcontact.nl.