Jaaractiviteitenkalender
De Schuttershoek 2021/2022

September 2021

6 september

Eerste schooldag

16 september

informatieboekje mee of infomeet voor ouders

23 september

schoolbericht mee

29 september

Studieochtend schoolteam, alle kinderen vrij

oktober 2021

6 oktober

opening Kinderboekenweek, thema “Beroepen: Worden wat je wil”

14 oktober

tentoonstelling KBW 17:30 – 18:30

15 oktober

Ravelijn vrij

25 t/m 29 oktober

Herfstvakantie

november 2021

 

11 november

Schoolbericht mee

december 2021

1 december

Bezoek Sint-Nicolaas

2 december

Rapport mee

week 6 t/m 10 dec.

Voortgangsgesprek

14 december

Studiemiddag team, leerlingen ’s middags vrij

22 december

Kerstviering 17: 00 – 19:00 uur

24 december

Ravelijn vrij. Bastion en Minnepoort ’s middags vrij

27 dec t/m 7 jan.

Kerstvakantie

januari 2022

20 januari

Schoolbericht mee

februari 2022

2 februari

Opa en oma ochtend alle units

25 februari

Ravelijn vrij

28 feb t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

maart 2022

16 maart

Opening Kinder-Kunstweek

17 maart

Schoolbericht mee

17 maart

Studiemiddag team, leerlingen ’s middags vrij

24 maart

Rapport mee

28 maart t/m 1 april

Voortgangsgesprekken

april 2022

1 april

Ravelijn vrij

13 april

Paasactiviteit alle units

14 april

Eierzoekwedstrijd

15 t/m 18 april

Goede Vrijdag + 2e Paasdag, leerlingen vrij

20, 21 april

Centrale eindtoets Minnepoort 8

22 april

Koningsspelen

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

mei 2022

26, 27 mei

Hemelvaartsdag + vrijdag alle leerlingen vrij

19 mei

Schoolbericht mee

juni 2022

6, 7 juni

Pinkstervakantie

9 juni

Schoolreis Bastion en Minnepoort

17 juni

Schuttershoekdag

23 juni

Schoolreis Ravelijn

24 juni

Studiedag personeel, leerlingen vrij

juli 2022

7 juli

Rapport mee

11 t/m 15 juli

Voortgangsgesprekken

21 juli

Viering einde schooljaar & afscheid groep 8

22 juli

Laatste schooldag: Ravelijn en Minnepoort 8 vrij, ’s middags iedereen vrij

25 juli t/m 2 sept.

Zomervakantie