Jaaractiviteiten kalender
De Schuttershoek 2022/2023

maart 2023

9 maart

Schoolbericht mee

15 maart

Opening KinderKunstWeek, thema: "van druppel tot tsunami water in de kunst

17 maart

Ravelijn/Bastion 4 vrij

23 maart

Rapport mee

Week 27 t/m 31 maart

Voortgangsgesprekken

april 2023

5 april

Paasactiviteit Ravelijn

6 april

Paasactiviteit en eierzoekwedstrijd alle units

7 t/m 10 april

Goede Vrijdag + 2e Paasdag, leerlingen vrij

18, 19 april

Centrale eindtoets Minnepoort 8

21 april

Koningsspelen

24 april t/m 5 mei

Meivakantie

mei 2023

18, 19 mei

Hemelvaartsdag + vrijdag alle leerlingen vrij

24 mei

Schoolfotograaf

29 en 30 mei

Pinkstervakantie

juni 2023

6 juni

Schoolreis Ravelijn

8 juni

Schoolbericht mee

16 juni

Bonte avond

23 juni

Studiedag personeel, leerlingen vrij

27 juni

Schoolreis Bastion en Minnepoort

juli 2023

6 juli

Rapport mee

10 t/m 13 juli

Voortgangsgesprekken op verzoek

13 juli

Viering einde schooljaar & afscheid groep 8

14 juli

Laatste schooldag: Ravelijn, Bastion 4 en Minnepoort 8 vrij, ’s middags iedereen vrij

17 juli t/m 25 augustus

Zomervakantie