Digitaal onderwijs.
Iedereen werkt op
zijn eigen niveau

In de units Bastion en Minnepoort werken alle kinderen met hun Chromebooks op Snappet. Snappet is een online onderwijsplatform waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau informatie en opdrachten krijgt. Na iedere vraag krijgt een kind meteen feedback. Het weet daardoor of het op de goede weg zit.

Ook de leerkracht werkt op Snappet. Hij/zij kan ‘live’ volgen hoe de kinderen het doen tijdens de les. De leerkracht ziet dus meteen of de kinderen de lesstof begrijpen en kan eventueel direct extra uitleg geven aan degenen die dit nodig hebben.

Snappet is een online onderwijsplatform waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau informatie en opdrachten krijgt.

De lesstof in Snappet past zich aan aan het niveau van het kind. Het niveau wordt bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven. Dit werkt heel motiverend: kinderen die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo. Bovendien laat Snappet aan het kind en aan de leerkracht zien welke lesstof hij of zij nog niet genoeg onder de knie heeft. Zo kan ieder kind dus werken aan zijn of haar eigen leerdoelen.