We volgen
nauwgezet de
voorschriften van
het RIVM

De gezondheid van onze kinderen en collega’s zijn bij alle Escaldascholen van het allergrootste belang voor ons. Vandaar dat we nauwgezet de voorschriften van het RIVM en de protocollen en aanwijzingen van de PO Raad volgen. De PO Raad is de overkoepelende besturenorganisatie van het basisonderwijs in Nederland. De PO Raad overlegt met de minister over de taken van de scholen en openingstijden van de scholen. Alle geadviseerde ontsmettingsmiddelen en preventieve materialen zijn aangeschaft en aanwezig op de scholen. (Voor zover verkrijgbaar).